Legal News
Ek sing – maar is my naam veilig?

This article was first published in Your Business Magazine April/May 2011 issue
Author: Emmie de Kock - 13 September 2010

In ‘n onderhoud het Emmie de Kock, van De Kock Prokureurs, die volgende gesê: As ek aan intellektuele goedereg beskerming dink, dink ek soms aan Collective Soul se toespaslike lirieke van n paar jaar gelede; precious declaration reads, what is yours is yours and what is mine, you leave alone.

Die afgelope dekade is ons bederf deur die verstommende opbloei van nuwe Afrikaanse musiek, nuwe, vars style en les bes, heelwat nuwe sangers. Tegnologiese ontwikkelinge skep ook meer geleenthede vir sangers om hul eie musiek op te neem en self te vervaardig. Dit is asof daar ‘n neiging is by suksesvolle sangers om ook hul eie platemaatskappye te begin en ook ander opkomende sangers te assisteer en te ontwikkel. Maar daar is onvermydelik slaggate. Die ontstaan van sulke nuwe besighede in die industrie vereis, soos enige ander nuwe besigheid, enterpreneurskap en ook regsbeskerming.

De Kock sê dit is ook in die belang van solosangers en musikante, wat nie hul eie besighede stig nie en wel kontrakte sluit met platemaatskappye, agente of bestuurders, om basiese kennis opdoen van intellektuele goedereg beskerming. Hulle behoort hul regte te verstaan en te beskerm.

Wat intellektuele goedereg beskerming betref, is handelsmerk en outeursreg beskerming die relevantste aspekte waarvan sangers en musikante moet kennis neem as hul kontrakte sluit. De Kock doen sekere aanbevelings aan die hand rakende handelsmerk beskerming vir sangers en musikante.

Redes vir handelsmerk registrasies:
Sangers is dikwels nie seker of dit nodig is om hul verhoogname as handelsmerke te registreer nie. Ek dink een van die belangrikste vrae wat ‘n kunstenaar hom/haar moet afvra, is of daar enige ongelukkigheid of verwarring sal wees indien ‘n ander kunstenaar byvoorbeeld ‘n soortgelyke of ‘n verwarrend eendersklinkende naam het of kies. In so ‘n geval kan daar probleme ontstaan.

In die algemeen kan ‘n merk slegs geregistreer word indien die handelsmerk onderskeidend is en gebruikers in staat sal stel om die kunstenaar of produk te identifiseer en te onderskei van ander in dieselfde sektor. Dit is daarom dat ‘n kunstenaar se gewone noemnaam en van, dikwels nie goeie verhoogname is nie, en lede van die industrie en ook die publiek moontlik kan verwar. Afrikaanse kunstenaars moet aangemoedig word om meer oorspronklike name te kies en dit te bemark.

Daar is ‘n hele aantal goeie redes waarom kunstenaars, en veral sanggroepe hul verhoogname moet registreer as handelsmerke op die Handelsmerk Register. Emmie de Kock lig ‘n paar goeie redes hiervoor uit:

  • Die doel van ‘n handelsmerk registrasie is om eksklusiewe (alleen) regte te bekom vir ‘n naam in ‘n spesifieke sektor. ‘n Handelsmerkregistrasie behoort die eienaar in staat te stel om ander te verbied om onregmatig dieselfde, or verwarrende soortgelyke name, te gebruik in dieselfde sektor.
  • ‘n Handelsmerkregistrasie word beskerm deur die Handelsmerk Wet wat voorsiening maak vir sterk statutêre remedies wat kunstenaars kan uitoefen in die geval van inbreuk op ‘n handelsmerk . In die afwesigheid van ‘n handelsmerkregistrasie, is dit moeilik om regte in ‘n naam af te dwing omdat die sanger dan moet staat maak op bewyse van gebruiksregte, reputasie of persoonlikheidsregte.
  • ‘n Handelsmerk registrasie dek die hele Suid-Afrika, omdat die Handelsmerk Register ‘n nasionale register is. Teoreties en streng gesproke is dit so dat indien ‘n sanger in Gauteng nog nie so bekend is in Durban nie, en ‘n paar Engelse studente begin ‘n sanggroep met dieselfde naam, (sonder dat hul bewus was van die bestaande groep se naam ) kan daar dalk later konflik in die markplek ervaar word. ‘n Handelsmerk registrasie, wat regte in die hele Suid-Afrika kan beskerm, sal dan behulpsaam en nodig wees om die ander groep Engelse sangers te dwing om hul naam vrywillig te verander.
  • In die geval van ‘n sanggroep is ‘n handelsmerk registrasie meer belangrik om moontlike konflikte of aanklamping te vermy indien een lid van die groep ooit sou wegbreek.
  • ‘n Handelsmerk registrasie kan ‘n sanger ook soms meer onderhandelingsmag gee om met agente of platemaatskappye te onderhandel – indien die sanger die eienaars van die handelsmerk is.
  • Soos wat daar meer CDs verkoop worden bekendheid verwerf word, kan ‘n handelsmerk se kommersiele waarde toeneem. Dit is behulpsaam as sangers byvoorbeeld gekontak word vir advertensieveldtogte of borgskappe. ‘n Handelsmerkregistrasie en die eienaarskap daarvan, kan dan belangrik en voordelig wees om addisionele inkomste te ontvang.
  • Soms vloei daar ook byprodukte uit ‘n CD of musiekproduksie, byvoorbeeld t-hempde, hoedtjies of skryfbehoeftes waarop ‘n sanger se naam kan verskyn. Indien vervaardigers gelisensieer sou word om sulke tipe items te vervaardig en te verkoop, is dit ook aan te beveel dat die handelsmerke daarop geregistreer en voldoende beskerm is. Dink gerus aan Hanna Montana as ‘n voorbeeld in dié verband.
  • Sodra die merk as ‘n handelsmerk geregistreer is, kan die internasionale ® simbool gebruik word saam met die merk, wat kennis gee aan bewonderaars en ander in die bedryf dat die naam geregistreer en gemonopoliseer is.
  • ‘n Handelsmerk registrasie kan vir ‘n onbepaalde tyd aanhou bestaan, solank dit elke 10 jaar hernu word. Indien dit sou gebeur dat ‘n sanger byvoorbeeld na 20 jaar ophou sing, kan verkope van CD’s en produkte steeds aanhou en inkomste genereer, afgesien van outeursreg aspekte en optredes, indien die sanger ‘n handelsmerk registrasie besit.
  • Daar word ook dikwels webwerwe begin vir sangers en musikante. Reg oor die wêreld is al sake hanteer waar bewonderaars eie webwerwe begin met sangers se name, waaroor die sangers geen kontrole of beheer het nie. In baie sulke gevalle is daar domeinnaam dispute gevoer om die domeinname wat die sangers se name inkorporeer, te probeer verwyder. In meeste gevalle is ‘n handelsmerk registrasie baie behulpsaam of noodsaaklik om suksesvol te wees in sulke ongewenste gevalle.

Wanneer en hoe kan registrasies gedoen word?
Handelsmerke kan geregistreer word in die naam van ‘n maatskappy, trust of in die naam van ‘n individu. Dit is daarom nie nodig vir ‘n enkel kunstenaar om ‘n regsentiteit eers te stig alvorens handelsmerk registrasie oorweeg word nie.
Dit is ook noodsaaklik dat jy reeds die naam gebruik, alvorens dit geregistreer word in Suid-Afrika nie. In die verband, moet daar net ‘n bona fide bedoeling wees deur die voorgenome eienaar om dit wel eendag te gebruik. Hierdie is veral relevant vir jonger kunstenaars wat nog nie werklik naam gemaak het nie.

Alvorens daar aansoek gedoen word vir die registrasie van ‘n handelsmerk, is dit aan te beveel dat ‘n beskikbaarheidssoek eers gedoen word om te bepaal of daar dalk reeds ‘n verwarrende soortgelyke naam op die Handelsmerk Register is.
Die Handelsmerk Register bestaan uit 45 klasse, wat elk sekere goedere en dienste dek. Toepaslike klasse vir registrasie vir musiek kunstenaars kan insluit, klas 9 wat onder andere “CDs en DVDs” en klas 41 wat onder andere “vermaaklikheidsdienste” dek.

Die registrasie proses is ongelukkig tans tussen 2 en 4 jaar, as gevolg van agterstande en vertragings by die Handelsmerk Kantoor om merke te evalueer en te proseseer.

Alhoewel die publiek ook self navrae kan rig aan die Handelsmerk Kantoor vir bystand, word handelsmerk registrasie en advies gewoonlik gehanteer deur prokureurs wat in intellektuele goederereg spesialiseer.

De Kock Prokureurs sal graag behulpsaam wees met enige verdere vrae of moontlike instruksies in die verband. Ons bied ook gratis 30 minute konsultasie aan vir nuwe voornemende nuwe kliënte. Kontak ons gerus deur ons webwerf by www.dekock.co.za of stuur ‘n epos na info@dekock.co.za.

 

 

 

Business Attorneys
Trademark Attorneys
Copyright Attorneys
Patent Attorneys
Intellectual Property Attorneys
Commercial Attorneys
 
           
Home
About Us
Careers
Contact Us
Entrepreneurs
Start-up Package
Starting a Business
Protecting New Ideas
Trademarks
Classification
Litigation
Audits
Copyright
Publishing
Music Industry
Film Registration
Patents
PCT Applications
Design Classification
Design Introduction
Commercial
Franchising
Companies
Consumer Protection
           
   
Home
About Us
Careers
Contact Us
Entrepreneurs
Trademarks
Copyright
Patents
   
Copyright © De Kock Attorneys Professional Web Design - ITSys Developments