Languages

We can provide services in the following languages:

  • English
  • Afrikaans

Intellektuele Goederereg is ‘n internasionale regsveld.  Suid-Afrika is lid van ‘n aantal internasionale konvensies en verdrae wat op handel en nywerheid betrekking het en opgeneem is in ons wetgewing. Suid-Afrika volg daarom, byvoorbeeld, Internasionale Klassifikasies vir registrasies van handelsmerke en modelle.  Hierdie Klassifikasies is meestal in Engels.  As gevolg hiervan en ander faktore is korrespondensie in hierdie regsveld gewoonlik in Engels.

Ons het egter ook begrip daarvoor dat Intellektuele Goederereg ‘n spesialisveld is en dat sekere terminolgie onbekend kan wees vir Afrikaanssprekendes.

Ten einde ‘n beter diens te lewer, en kommunikasie te vergemaklik, is kliënte welkom om te versoek dat konsultasies en/of korrespondensie in Afrikaans geskied.

 

Book an Appointment     Maak 'n Afspraak!

Business Attorneys
Trademark Attorneys
Copyright Attorneys
Patent Attorneys
Intellectual Property Attorneys
Commercial Attorneys
 
           
Home
About Us
Careers
Contact Us
Entrepreneurs
Start-up Package
Starting a Business
Protecting New Ideas
Trademarks
Classification
Litigation
Audits
Copyright
Publishing
Music Industry
Film Registration
Patents
PCT Applications
Design Classification
Design Introduction
Commercial
Franchising
Companies
Consumer Protection
           
   
Home
About Us
Careers
Contact Us
Entrepreneurs
Trademarks
Copyright
Patents
   
Copyright © De Kock Attorneys Professional Web Design - ITSys Developments